piątek, 23 lutego"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Autor: Maria Posłuszna

Zawierzyć wszystko Maryi (pliki do pobrania)

Zawierzyć wszystko Maryi (pliki do pobrania)

Charyzmatyczne wieści, NMP Matka Boża
Na temat zawierzenia Maryi można znaleźć mnóstwo artykułów, warto zapoznać się choć z kilkoma z nich, bo zawierzyć można się na kilka sposobów. z resztą w ręce Maryi oddajemy się sami bardzo często chociażby poprzez modlitwę "Pod Twoją obronę...", w porannej modlitwie zawierzając Jej nasz dzień lub śpiewając pieśni (wśród wielu pięknych pieśni jest np. Maryjo, wzorze prostoty). Oddajemy się Maryi, a przez Jej ręce - Jezusowi. I właśnie do oddania siebie, swojej rodziny, służby, pracy, słowem - życia, zachęcamy w tej formacji. Zawierzenie odbywa się wieloetapowo, można je ponawiać, "uzupełniać", choć Maryja i tak zna wszystkie nasze sprawy - przypomina to trochę dziecięce bieganie ze wszystkim do mamy. Ja z własnego doświadczenia znam, gdy każde z dzieci przychodzi do mnie i opowiada mi w...
Querida Amazonia

Querida Amazonia

Serwis Papieski
Querida Amazonia, Umiłowana Amazonia, kolejna Adhortacja Ojca Świętego, znowu podkreśla naszą ODPOWIEDZIALNOŚĆ za daną nam przyrodę. Cala Adhortacja ma na celu uświadomienie światu dramatycznej sytuacji, jaka panuje na obszarze Amazonii. Papież namawia, by "oburzyć się" na ogrom niesprawiedliwości, jaka stała się udziałem rdzennej ludności dorzecza Amazonki. Ojciec Święty opisuje swoje marzenia oraz proponuje podjęcie konkretnych kroków w walce o ten najważniejszy przecież dla naszej planety obszar. Dzięki Adhortacji możemy poznać, jak wielowymiarowy jest ten temat, jak wielokierunkowo Kościół, a w nim my, może zacząć działać.
Planowana jest reforma Kurii Rzymskiej

Planowana jest reforma Kurii Rzymskiej

Serwis Papieski
Planowana reforma Kurii Rzymskiej dotyczyć ma przede wszystkim utworzenia dykasterii ds. ewangelizacji (ma ona powstać w wyniku połączenia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji). W wyniku zrównania w prawach kongregacji i papieskich rad, ma ona być umieszczona na pierwszym miejscu. W ten sposób Ojciec Święty nadaje wyraźny charakter kierunkowi działania Stolicy Apostolskiej. Zmianie ma ulec również działanie między innymi Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (ma on być włączony do nowej dykasterii ds. Papieskich Dzieł Miłosierdzia), Sekretariatu ds. Gospodarczych, a także Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (ma to być autonomiczna instytucja formalnie związana ze Stolicą Apostolską, nie zaś jej dykasteria). Zmiany, jakie planuj...
Na większą Chwałę Bożą