piątek, 31 marca"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Nowy Dom Rekolekcyjny

Na większą Chwałę Bożą