niedziela, 14 lipca"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Querida Amazonia

Querida Amazonia, Umiłowana Amazonia, kolejna Adhortacja Ojca Świętego, znowu podkreśla naszą ODPOWIEDZIALNOŚĆ za daną nam przyrodę.

Cala Adhortacja ma na celu uświadomienie światu dramatycznej sytuacji, jaka panuje na obszarze Amazonii. Papież namawia, by “oburzyć się” na ogrom niesprawiedliwości, jaka stała się udziałem rdzennej ludności dorzecza Amazonki.

Ojciec Święty opisuje swoje marzenia oraz proponuje podjęcie konkretnych kroków w walce o ten najważniejszy przecież dla naszej planety obszar. Dzięki Adhortacji możemy poznać, jak wielowymiarowy jest ten temat, jak wielokierunkowo Kościół, a w nim my, może zacząć działać.

Na większą Chwałę Bożą