piątek, 23 lutego"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Planowana jest reforma Kurii Rzymskiej

Planowana reforma Kurii Rzymskiej dotyczyć ma przede wszystkim utworzenia dykasterii ds. ewangelizacji (ma ona powstać w wyniku połączenia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji). W wyniku zrównania w prawach kongregacji i papieskich rad, ma ona być umieszczona na pierwszym miejscu. W ten sposób Ojciec Święty nadaje wyraźny charakter kierunkowi działania Stolicy Apostolskiej.

Zmianie ma ulec również działanie między innymi Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (ma on być włączony do nowej dykasterii ds. Papieskich Dzieł Miłosierdzia), Sekretariatu ds. Gospodarczych, a także Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (ma to być autonomiczna instytucja formalnie związana ze Stolicą Apostolską, nie zaś jej dykasteria).

Zmiany, jakie planuje wprowadzić Ojciec Święty, wyraźnie wskazują na to, że Papież chce, by decyzje Kurii były wynikiem dialogu i wspólnego rozwiązywania problemów, z jakimi boryka się współczesny Kościół, nie zaś gotowymi rozwiązaniami będącymi wynikiem schematycznego działania pod presją biurokratycznych przeszkód. Podkreśla współodpowiedzialność wszystkich Jego członków – tylko tak Kościół może rozwinąć się silny i pewny, gdy każdy będzie miał świadomość, że jego działania mają sens, a potrzeby będą wysłuchane.

Na większą Chwałę Bożą