czwartek, 7 grudnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Tag: dykasteria

Planowana jest reforma Kurii Rzymskiej

Planowana jest reforma Kurii Rzymskiej

Serwis Papieski
Planowana reforma Kurii Rzymskiej dotyczyć ma przede wszystkim utworzenia dykasterii ds. ewangelizacji (ma ona powstać w wyniku połączenia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji). W wyniku zrównania w prawach kongregacji i papieskich rad, ma ona być umieszczona na pierwszym miejscu. W ten sposób Ojciec Święty nadaje wyraźny charakter kierunkowi działania Stolicy Apostolskiej. Zmianie ma ulec również działanie między innymi Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (ma on być włączony do nowej dykasterii ds. Papieskich Dzieł Miłosierdzia), Sekretariatu ds. Gospodarczych, a także Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (ma to być autonomiczna instytucja formalnie związana ze Stolicą Apostolską, nie zaś jej dykasteria). Zmiany, jakie planuj...
Na większą Chwałę Bożą