czwartek, 7 grudnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Tag: Ojciec Święty

Querida Amazonia

Querida Amazonia

Serwis Papieski
Querida Amazonia, Umiłowana Amazonia, kolejna Adhortacja Ojca Świętego, znowu podkreśla naszą ODPOWIEDZIALNOŚĆ za daną nam przyrodę. Cala Adhortacja ma na celu uświadomienie światu dramatycznej sytuacji, jaka panuje na obszarze Amazonii. Papież namawia, by "oburzyć się" na ogrom niesprawiedliwości, jaka stała się udziałem rdzennej ludności dorzecza Amazonki. Ojciec Święty opisuje swoje marzenia oraz proponuje podjęcie konkretnych kroków w walce o ten najważniejszy przecież dla naszej planety obszar. Dzięki Adhortacji możemy poznać, jak wielowymiarowy jest ten temat, jak wielokierunkowo Kościół, a w nim my, może zacząć działać.
Planowana jest reforma Kurii Rzymskiej

Planowana jest reforma Kurii Rzymskiej

Serwis Papieski
Planowana reforma Kurii Rzymskiej dotyczyć ma przede wszystkim utworzenia dykasterii ds. ewangelizacji (ma ona powstać w wyniku połączenia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji). W wyniku zrównania w prawach kongregacji i papieskich rad, ma ona być umieszczona na pierwszym miejscu. W ten sposób Ojciec Święty nadaje wyraźny charakter kierunkowi działania Stolicy Apostolskiej. Zmianie ma ulec również działanie między innymi Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (ma on być włączony do nowej dykasterii ds. Papieskich Dzieł Miłosierdzia), Sekretariatu ds. Gospodarczych, a także Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (ma to być autonomiczna instytucja formalnie związana ze Stolicą Apostolską, nie zaś jej dykasteria). Zmiany, jakie planuj...
Na większą Chwałę Bożą