środa, 6 października"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Posługa modlitewna i muzyczna

Służba modlitwą i muzykowaniem.

Na większą Chwałę Bożą