niedziela, 14 lipca"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Czuwanie odbyło się w parafii w Uniejowie. W ciągu dwóch dni od przyjazdu ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza udało się zebrać kilkadziesiąt osób aby wspólnie w wigilię Zesłania Ducha Świętego wielbić Boga w kościele parafialnym w Uniejowie. Owocem czuwania mają być Wieczory Uwielbienia w parafii.

Na większą Chwałę Bożą