czwartek, 7 grudnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Aktualne

Nadchodzące wydarzenia ewangelizacyjne, formacyjne, charyzmatyczne w Kościele katolickim.

Na większą Chwałę Bożą