czwartek, 7 grudnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Nasyć nas o świcie…

Kolejny, wrześniowy, Wieczór Uwielbienia rozpocznie się o godzinie 19. Zapraszamy do uczestnictwa osobiście lub online. Wieczór będzie wprowadzeniem do 10 tygodniowych rekolekcji, które przechodzi się w domu, a po których będzie można przyjąć indywidualną modlitwę o wylanie Darów Ducha Świętego, czyli Chrzest w Duchu Świętym. Więcej informacji o rekolekcjach i Wieczorze Uwielbienia znajduje się na naszej stronie.

Na większą Chwałę Bożą