czwartek, 7 grudnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Zawierz wszystko Maryi …

Podczas letniej sesji egzaminacyjnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w punkcie dydaktycznym w Świdnicy podeszła do mnie siostra zakonna z roku i powiedziała: “To jest dla ciebie lektura na wakacje, przygotuj się i powierz wszystko Matce”. Opowiedziała o 33-dniowych rekolekcjach, które można przejść samemu w domu, lub znaleźć miejsce, w którym odbywają się rekolekcje w grupie. Są to ćwiczenia duchowe na podstawie “Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika de Monfort przygotowujące do złożenia Aktu Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję.

To nasze spotkanie nie donosiło się do jakiejś wcześniejszej rozmowy, było dla mnie nieoczekiwane.  Uznałem, że to wszystko pochodzi od Naszej Mamy, która chce mojej zgody aby mogła działać w moim życiu cuda i udzielać mi Łask Bożych, o których nigdy nie myślałem.

Przygotowałem się i 8 września w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pojechaliśmy na Mszę św. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Po Mszy św. pomyślałem, że powinno to odbyć się w obecności kapłana i zapytałem celebransa, który już szedł do zakrystii o taką możliwość. On wskazał na Kustosza Sanktuarium powiedział, że lepiej w jego obecności. Kustosz po moim opowiadaniu zaprowadził mnie do kaplicy adoracji i tam drżącym głosem przed Umiłowanych Jezusem w Najświętszym Sakramencie Ołtarza wypowiedziałem swój akt oddania się Jemu i Matce Bożej na własność.

Zastanawiając się jak dziś możemy iść za Jezusem z Maryją zachęcam wszystkich by zacząć od tego.
Jan.

“Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: <<Niewiasto, oto syn Twój>>. Następnie rzekł do ucznia: <<Oto Matka twoja>>. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 26-27

Na większą Chwałę Bożą