piątek, 23 lutego"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Tag: Maryi

Na większą Chwałę Bożą