piątek, 23 lutego"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Najświętsza Maryja Panna - Bogarodzica Dziewica

“Wtedy Maryja rzekła : « Wielbi dusza moja Pana , i raduje się duch mój w Bogu , moim Zbawcy . Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej . Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia , gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny . Święte jest Jego imię – …” Łk 1, 46 – 49

Na większą Chwałę Bożą