sobota, 3 czerwca"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Gablotka

Na większą Chwałę Bożą