środa, 4 października"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Fundacja

Fundacja założona była z myślą objęcia opieką osób wykluczonych społecznie. Wiązało się to z podjętymi próbami pomocy ludziom samotnym pozbawionym opieki rodziny i państwa. W trakcie działań i budowania fundacji misja zmieniła się, a celem stała się ewangelizacja.
Pragniemy wspierać misję ewangelizacji rodzin poprzez ruch oparty na założeniach skautingu i harcerstwa, w którym podstawową jednostką organizacyjną tj. drużyną Harcerstwa Niepokalanej będzie właśnie rodzina. Dzieląc się doświadczeniem modlitwy charyzmatycznej oraz promując formację drużyn – rodzin w oparciu o duchowość ignacjańską, pragniemy aby każda rodzina, która do nas dołączy stała się swoistą, domową wspólnotą Odnowy Charyzmatycznej kierującą się rozeznawaniem duchowym wg reguł Św. Ignacego Loyoli, a w wychowaniu dzieci wykorzystywała system sprawności i stopni harcerskich uwzględniający formację duchową oraz potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży.
Bieżące działania polegają obecnie na służbie w parafiach w całym kraju poprzez świadectwo wiary i posługę muzyczną oraz promowaniu takiej formy wspólnotowej modlitwy oraz czynnego angażowania się całych rodzin w misyjną działalność Kościoła.
Fundacja Ad Maiorem Dei Gloriam – Harcerstwo Niepokalanej
59-620 Gryfów Śląski, Proszówka, Zamek Gryf
KRS 0000413134
t. +48 43 650 50 01; email: fundacjaamdg@gmail.com
Na większą Chwałę Bożą