czwartek, 7 grudnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Plan Czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego 2021

Parafia Św. Rocha w Drużbicach - sobota 22 maja 2021 roku, godz.: 18:00

Oprawa Mszy Świętej

 • Wejście: “Duchu Święty, przyjdź.” – tekst i akordy, muzyka
 • Ofirowanie: “Ofiaruję Tobie, Panie mój” – tekst i akordy, muzyka
 • Święty, Święty, Święty
 • Baranku Boży
 • Komunia św.: “Niech przyjęcie Ciała i Krwi” – tekst i akordy, teledysk ->
 • Uwielbienia: “Panie Twój Tron” – tekst i akordy, muzyka
 • Zakończenie: Informacja do mikrofonu o czuwaniu, “Pokorna Służobenico Pana.” – tekst i akordy, teledysk ->

Zawiązanie i zawierzenie wspólnoty

Zgromadzenie bliżej Ołtarza. Tworzymy wspólnotę jak w Wieczerniku. Mówimy Panu Bogu głosno swoje imię.

 • Zawierzenie wspólnoty Matce Bożej – Akt zawierzenia, “W Twoje ręce, o Matko.” – tekst i akrody, teledysk ->

Uwielbienie Boga - odpowiedź na Słowo Boże

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.   J 7, 37-39

 • Słowo Boże, zachęca nas do Uwielbienia, “Panu Naszemu pieśnie grajcietekst i akordy – w D-mol, muzyka
 • Oddanie Bogu naszego życia, zgoda na Jego wolę, jego przyjście “Bóg daje życietekst i akordy, teledysk “List od Św. Faustyny” ->
 • Oto jest Króltekst i akordy, teledysk ->, wystawienie Najświętszego Sakramentu – Cisza 5 minut, zachęta do uwielbienia – wyjaśnienie kierunku modlitwy (do uwielbienia Pana w tym jaki On jesf), świadectwo uzdrowienia kręgosłupa podczas uwielbienia u Zbyszków.
 • Ty obecny wśród nastekst i akordy, teledysk ->
  modlitwa i powtórzenie części pieśni.
 • Śpiewajmy i tańczmy przed Panem jak Dawid “Zatańczmy Panutekst i akordy, muzyka

"Bóg daje życie" - aranż.

"Oto jest Król" - perkusja

"Ty obecny" - aranż.

Modlitwa o Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Dz 2, 1-4

 • Duchu Święty Boże przyjdźtekst i akordy, teledysk ->
 • Modlitwa o Ducha Świętego do konkretów naszego życia, świadome zaproszenie Ducha św. do wszystkich sfer i zgoda na Jego działanie.
  Dotknij Panie moich oczutekst i akordy – z G-dur, film ->
 • modlitwa o cud przemiany życia.
  Ogarnij mnie płomieniu“, tekst i akordy, teledysk ->
  modlitwa charyzmatyczna.

Dziękczynienie i oddanie Chwały Bogu

OPCJONALNIE:

Na większą Chwałę Bożą