czwartek, 7 grudnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Materiały z AKW

[eeSFL]
Na większą Chwałę Bożą