sobota, 10 lipca"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow
Na większą Chwałę Bożą