środa, 4 października"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Nasza drużyna

W dniu 31 lipca 2010 roku Weronika (Maria*) i Rafał (Jan*) przyjęli Sakrament Małżeństwa w Archikatedrze Fromborskiej, rok później urodziła się Julia, po trzech latach małżeństwa na świat przyszedł Jan. W 2105 roku na Dolnym Śląsku urodził się Gabriel, a Marysia w Łodzi w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w 2018 roku.
Rodzina pochodzi z Łodzi, dotychczas jednak miejsce zamieszkania zmieniała 10-krotnie. Obecnie są mieszkańcami parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Niemysłowie. Tutaj też jest ich stała służba w Kościele.
W ramach formacji duchowej cała rodzina trwa we wspólnocie charyzmatycznej, która swą duchowość opiera na formacji ignacjańskiej (jezuickiej). Rodzice przechodzą co roku rekolekcje ignacjańskie. Dzieci poznają podstawy duchowości w domu.
W 2016 roku w Oktawie Zesłania Ducha Świętego powstał statut Harcerstwa Niepokalanej, organizacji, która ma skupiać rodziny pragnące w swym życiu trwać przy Panu Jezusie wraz z Matką Bożą, żyć modlitwą i służbą w Kościele, a przy tym wspólnie bawić się, radować, dzielić wszelkim dobrem otrzymywanym od Boga.
Zapraszamy do wspólnej wędrówki.

Na większą Chwałę Bożą